Udipi Dosai

Sada Dosai
Sada Dosai
Price : $5.99
Masala Dosai
Masala Dosai
Price : $6.99
Sada Mysore Dosai
Sada Mysore Dosai
Price : $6.49
Mysore Masala Dosai
Mysore Masala Dosai
Price : $6.99
Onion Dosai
Onion Dosai
Price : $6.49
Onion Masala Dosai
Onion Masala Dosai
Price : $6.99
Butter Masala Dosai
Butter Masala Dosai
Price : $6.99
Sada Rava Dosai
Sada Rava Dosai
Price : $7.49
Special Rava Dosai
Special Rava Dosai
Price : $7.99
Spl. Rava Mas. Dosai
Spl. Rava Mas. Dosai
Price : $8.49
Paper Dosai
Paper Dosai
Price : $6.49
Paper Masala Dosai
Paper Masala Dosai
Price : $6.99
Udipi Spl. Spring Dosai
Udipi Spl. Spring Dosai
Price : $7.99
Cheese Dosai
Cheese Dosai
Price : $8.99